Pakettide võrdlus

Tehasepaketid kirjeldavad majaelementide komplekteerimise erinevaid astmeid. Kõikide pakettide puhul on võimalik tellida vundamendi rajamine ja elementide paigaldamine.

♦ Funk majapakettide puhul on puitvooder ainult abiruum-kuurile.

♦ Kõik paketid sisaldavad maja eskiisprojekti jooniseid, elektripaigaldise eskiisjoonist ning detaili- ja tootejoonised maja montaažiks.

♦ Välisvoodriga pakettide puhul paigaldatakse vooder elementidele tehases. Välisvooder on üks kord krunditud ja ühekordselt värvitud. Elementide liitekohtade vooderdamiseks lisame puuduoleva viimistletud materjali.

♦ Korhvifassaadide korral teostatakse kõik fassaaditööd ehitusplatsil. Pakett 3 korral paigaldatakse aknad ja uksed  ehitusplatsil.

Allpool välisseina ja siseseina standardlahendused. Võimalikud on ka teistsugused lahendused vastavalt projektile.

VÄLISSEIN                                                                              SISESEIN

  1. Kipsplaat 13 mm                                                                1. Kipsplaat 13 mm
  2. OSB3 plaat 12 mm                                                             2. OSB3 plaat 12 mm
  3. Karkass 45×45 + soojustus 50 mm                                  3. Karkass 45×70…145 mm + isolatsioon
  4. Aurutõkke kile                                                                    4. OSB3 plaat 12 mm
  5. Karkass 45×195+ soojustus 200 mm                               5. Kipsplaat 13 mm
  6. Tuuletõkke kipsplaat 9 mm
  7. Tuulutuspilu 15+28 mm
  8. Laudis esimene kiht
  9. Laudis teine kiht
Tehaspakettide kirjeldus Pakett 1 Pakett 2 Pakett 3
VÄLISSEINAD
Vastavalt arhitektuurile on erinevad laudise-viimistluse variandid
Tuulutuspilu alasrv kaetud terasvõrguga
Elektri kõrid ja toosid elemendidesse paigaldatud
Aknad elemendtidesse paigaldatud, va. ±0.00 tasapinnast algavad aknad.
Seina soojajuhtivuse arv Uvs = 0,17 W/m2K.
SISESEINAD
Märgades ruumides GKB Niiskuskindlam kipsplaat, Fermacell H2O või Wedi ehitusplaat.
Elektri kõrid ja toosid elemendidesse paigaldatud
VAHELAGI / LAGI
Vahelae elemendid või vahelae talad
OSB3 22 mm
Isolatsioon müratõkkeks
Laeroovid
Kipsplaat GK13 lakke
KATUS / KATUSLAGI / LAGI
Katusekate vastavalt arhitektuurile
Vihmaveesüsteem
Roovid 25x100
Tuulutusliistud 28x45
Aluskate
Fermid või sarikad vastavalt konstruktsioonile
Soojustus/isolatsioon 300 mm
Aurutõke
Laeroovid 45x45
Kipsplaat GK13 lakke
Lae/katuse soojajuhtivuse arv Ukat = 0,15 W/m2K.
AVATÄITED VÄLISSEINAS
Aknad- ja terrassiuksed
Katuseaknad vastavalt arhitektuurile
Välisuksed
Garaaziuks vastavalt arhitektuurile
POSTID TALAD
Postid ja Talad vastavalt staatika arvutustele
TERRASSID RÕDUD
Terrassilauad
Immutatud talad terrassi-ja rõdu aluskonstruktsioonina
Terrassi- ja rõdu piirded
ABI- JA MATERJALID KAASA
Aluspuud, hüdrolint, villalint kaasa
Voodrialud kaasa (nurkade ja liitekohtade katmiseks)
Kattelauad kaasa (nurjakde ja liitekohtade katmiseks)
Tuulekasti lauad ja putukavõrk kaasa
Tuuletõkke plaat GTS9 kaasa
Kipsplaat GK13 kaasa (lahtised seinaosad, aknapaled jne)
Nurgikud, Talakingad, Postijalad
Kinnitus- ja abivahendid maja monteerimiseks
< Tagasi